Học Thiết Kế Website Online Miễn Phí

Tổng hợp kiến thức, tài liệu để bạn học thiết kế website online miễn phí. hướng dẫn học thiết kế website từ đơn giản đến nâng cao một cách hoàn thiện nhất

Liên Kết : Chuyển Nhà Thanh Hóa | Thiết Kế Website | Học Lái Xe OTo Tại Thanh Hóa |Chuyển Hà Hà Nội |

Hướng dẫn chia cột cho bài viết blog,website

Share Button

Hướng dẫn chia cột cho bài viết blog,website

Hướng dẫn cho các bạn một code đơn giản giúp chúng ta có thể chia cột cho bài viết trên Blog. Áp dụng cho worpdress, blogger, website…


Giới Thiệu :

   Code có thể chia thành nhiều cột khác nhau trên bài viết và hệ thống website của bạn.

   Rất có ích cho những website thống kê hoặc những website muốn phân nội dung thật rõ ràng theo từng cột.

Ví dụ cụ thể :

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript
Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript
Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

Bạn có thể thay đổi nọi dung tùy ý trong từng cột một. Có thể sử dụng văn bản, hình ảnh, HTML/Javascript…

Code chia cột cho bài viết blog :

<table><tbody>
<tr><td class="column_1" style="font:12px Tahoma; color:#000000; width:120px;padding:4px;" valign="top"><div class="column_1">

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

</div>
</td><td class="column_2" style="font:12px Tahoma; color:#000000;width:120px;padding:4px;" valign="top"><div class="column_2">

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript
Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

</div>
</td><td class="column_n" style="font:12px Tahoma; color:#000000;width:120px;padding:4px;" valign="top"><div class="column_n">

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript
Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

</div>

</td></tr>
</tbody>
</table>

Bạn có thể thay đổi nội dung màu đỏ thành nội dung bạn mong muốn.

Code trên mặc định là 3 cột. Bạn cũng có thể thêm nhiểu cột nữa bằng cách dán thêm code dưới đây vào trên đoạn  </td></tr>

</div>
</td><td class="column_n" style="font:12px Tahoma; color:#000000;width:120px;padding:4px;" valign="top"><div class="column_n">

Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript
Nội dung văn bản, Hình ảnh, HTML/Javascript

</div>

Hướng dẫn sử dụng code :

   Đối với website : Bạn có thể dán vào vị trí bạn muốn trong phần mã MHTL

   Đối với wordpress và blogger tương tự. Và bạn cũng có thể dán vào Văn bản / HMTL của bài viết.

Chúc bạn thành công

Hướng dẫn chia cột cho bài viết blog

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Thiết Kế Website Online Miễn Phí © 2017 Frontier Theme