Học Thiết Kế Website Online Miễn Phí

Tổng hợp kiến thức, tài liệu để bạn học thiết kế website online miễn phí. hướng dẫn học thiết kế website từ đơn giản đến nâng cao một cách hoàn thiện nhất

Liên Kết : Chuyển Nhà Thanh Hóa | Thiết Kế Website | Học Lái Xe OTo Tại Thanh Hóa |Chuyển Hà Hà Nội |

3 Cách UPLOAD Dung Lượng Lớn Lên WordPress

Share Button

Hướng dẫn cho các bạn 3 cách đơn giản để có thể tăng giới hạn Upload dung lượng lớn lên wordpress.

Cách 1 : Chỉnh Sữa functions.php

  Bạn vào phần Giao Diện > Sữa > functions.php > Tiến hành dán code dưới đây vào cuối cùng của tệp tin functions.php

/*upload large file*/ @ini_set( 'upload_max_size' , '250M' ); @ini_set( 'post_max_size', '250M'); @ini_set( 'max_execution_time', '500' );

Cách 2 : Chỉnh Sữa .htaccess

  Bạn truy cập vào hosting vào quản lý file hoặc có thể sử dụng các phần mềm  FTP hoặc FileZilla để quản lí file. Bạn tìm đến tệp tin : .htaccess

Sau đó tiến hành chỉnh sữa và thêm vào tệp tin này doạn mã dưới đây :

php_value upload_max_filesize 250M php_value post_max_size 250M php_value max_execution_time 500 php_value max_input_time 500

Cách 3 : Chỉnh Sữa PHP.ini

 Tương tự như trên. Bạn tìm và chỉnh sữa tệp PHP.ini và thêm cho tôi đoạn mã code dưới đây.

upload_max_filesize = 250M post_max_size = 250M max_execution_time = 500

Chú Ý Quan Trọng : Cách 1 thì bạn có thể làm đơn giản chi cần đăng nhập ADMIN vào website là xong. Riêng cách 2 và 3 thì tùy từng nhà cung cấp hosting mà 2 file đấy được ẩn hoặc hiện. Để thực hiện cách 2 và 3 hiệu quả nhất. Bạn vui lòng liên hệ với nhà cung cấp hosting của bạn và gọi họ hướng dẫn cách hiển thị file .htaccess  PHP.ini

Chúc bạn thành công

Share Button
Updated: 18/04/2018 — 02:46

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Thiết Kế Website Online Miễn Phí © 2017 Frontier Theme