Học Thiết Kế Website Online Miễn Phí

Tổng hợp kiến thức, tài liệu để bạn học thiết kế website online miễn phí. hướng dẫn học thiết kế website từ đơn giản đến nâng cao một cách hoàn thiện nhất

Liên Kết : Chuyển Nhà Thanh Hóa | Thiết Kế Website | Học Lái Xe OTo Tại Thanh Hóa |Chuyển Hà Hà Nội |

Thêm tiện ích tại bất cứ vị trí nào trên blogger

Share Button

Thêm tiện ích tại bất cứ vị trí nào trên blogger

Hướng dẫn sử dụng code Thêm tiện ích tại bất cứ vị trí nào trên blogger. Quy định hiển thị tại vị trí nào trên blogger.


Giới Thiệu :

    Hướng dẫn cho các bạn cách thêm tiện ích tại bất cứ vị trí nào trên blogger.    Sau khi thêm tiện ích tại một vị trí nhất định trên trang blogger thì bạn có thể điền và  thay đổi nội dung của nó dễ dàng thông qua bố cục của chủ đề bạn sử dụng.

    Rất có ích chi những tiện ích như văn bản thông báo, hình ảnh khuyến mại… Mà bạn cần thay đổi thường xuyên.

Hướng dẫn Thêm tiện ích tại bất cứ vị trí nào trên blogger

Thêm Tiện ích tại tất cả các trang :

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML45' locked='false' title='Tên Của Tiện Ích' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != ""'>
<div class='title-left'><data:title/></div>
</b:if>
<div class='box-left'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Các bạn có thể thay đổi nội dụng mầu đỏ :

Các bạn chú ý nhé : Tôi Chỉ giải thích 1 cái đầu còn các cái sau tương tự.

id=’sidebar1‘      Số ở đây thay đổi từ 1 – 99

id=’HTML45‘       Số ở đây thay đổi từ 1- 99

Vì trong hệ thống giao chủ đề của blogger thì ID phải là số duy nhất. Nếu bạn lưu code mà có thông báo lỗi trùng ID thì bạn có thể thay đổi số đó thành số khác nhé.

title=’Tên Của Tiện Ích‘     Đơn giản chỉ là tên thôi.

Tiện Ích này chỉ xuất hiện tại trang chủ :

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích xuất hiện ở trang chủ' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Tiện Ích Xuất Hiện Ở Tất Cả Bài Viết :

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='tiện ích sẽ xuất hiện ở từng bài viết' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Tiện Ích Chỉ Xuất Hiện Tại Trang mà Bạn Quy Định

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Tiện Ích Xuất Hiện Ở Trang Do bạn đặt' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == "link trang đó"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Tiện ích chỉ xuất hiện tại các trang tìm kiếm theo nhãn :

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='tiện ích xuất hiện ở trên các trang tìm kiếm theo nhãn' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Tiện ích chỉ xuất hiện tại các trang tìm kiếm

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Tiện ích chỉ xuất hiện tại các trang tìm kiếm' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.searchQuery>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Tiện Ích Chỉ Xuất Hiện Trên Các Trang Lưu Trữ

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Tiện Ích Chỉ Xuất Hiện Trên Các Trang Lưu Trữ' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Để làm được những phần này yêu cầu bạn cũng phải có một chút kiến thức về code HTML nhé.

Bạn nên lưu chủ đề của bạn lại trước cho an toàn.

Share Button

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Thiết Kế Website Online Miễn Phí © 2017 Frontier Theme